Cardiac Surgery, Cardiac Anesthesia

نویسنده :مدیر وب سایت

صفحه اصلیمقالات ارسال شده توسط مدیر وب سایت
lk

دومین کنگره بین المللی Acute Coronary Syndrome

دومین کنگره بین المللی Acute Coronary Syndrome در تاریخ ۶ الی ۸ تیرماه در تبریز برگزار شد

در این کنگره بررسی آخرین مباحث مطرح در دنیا در زمینه تشخیص و کنترل نارسایی حاد کرونری پرداختند و از منظر گروه های مختلف در گیر در اداره این بیمارات مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در قسمت بیهوشی قلب کنگره، دکتر علیرضا جهانگیری در مورد ECMO in ACS سخنرانی داشته و همچنین دکتر ضرغام حسین احمدی و دکتر مهرزاد شریفی نیز مبحثی با عنوان MV Repair VS MV Replace in IMV  را در قسمت جراحی قلب ارائه نمودند.

پوستر کنگره قلب تبریز

دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات

کنگره اکمو

دومین کنگره بین المللی برون پیکری حیات با رویکرد اکمو و VAD در تاریخ ۸و ۹ آذر ماه ۹۷ در سالن همایش های بیمارستان میلاد برگزار میشود
برگزار کننده این کنگره پزشکی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری میباشد و ثبت نام و اطلاعات تکمیلی این کنگره در وب سایت iranecmo.ir قابل مشاهده میباشد

شماره تماس دبیرخانه: ۰۹۲۱۵۲۰۸۹۰۰