Cardiac Surgery, Cardiac Anesthesia

درباره ما

بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

درباره ما

گروه جراحی قلب و بیهوشی قلب

واحد جراحی قلب بیمارستان مسیح دانشوری در سال ۱۳۸۴ شروع به کار کرد. بر اساس تصمیم هیئت ریئسه وقت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وجود یک واحد جراحی قلب برای کمک به انجام پیوند ریه لازم بود. از اینرو از یکی از دانش آموختگان جراحی قلب دانشگاه که در زاهدان مشغول به کار بود دعوت به همکاری شد. وی در مهر ۱۳۸۳ به آن مرکز منتقل و بعد از پیگیری ها از فروردین ۱۳۸۴ اعمال جراحی قلب در آن مرکز شروع شد.
پیشرفت آن واحد بیش از حد تصور بود. زیرا علاوه بر انجام تمام اعمال جراحی قلب بزرگسال از سال ۱۳۸۵ پیوند قلب و از همان سال نیز اکمو و از سال ۱۳۸۷ اعمال جراحی آمبولی مزمن ریه (اندارترکتومی ریه) نیز آغاز شد.
وجود یکی از بزرگترین مراکز ریه و عفونی کشور شرایط مناسبی را برای رشد و کسب تجربه در پیوند ریه، پیوند قلب، اکمو و اعمال جراحی آمبولی ریه فراهم کرده است.
افتخارات این واحد برای کشور و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شرح زیر است
۱٫ ۱۳۸۵ اولین پیوند قلب در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۲٫ ۱۳۸۵ اولین کارگزاری اکمو در کشور
۳٫ ۱۳۸۶ انجام اولین عمل آمبولکتومی ریه
۴٫ ۱۳۸۷ انجام اولین عمل اندارترکتومی ریه
۵٫ ۱۳۹۰ انجام اولین عمل پیوند همزمان قلب و کلیه در ایران
۶٫ ۱۳۹۳ کارگزاری اولین دستگاه کمکی قلب (Heart Mate II) در ایران
فعالیت های عمده این واحد به شرح زیر است
۱٫ پیوند قلب: از سال ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۹۷ بیش از ۲۴۰ پیوند قلب در این مرکز انجام شده است. میزان بقای یکساله بیماران در حدود ۸۰% می باشد. اعضای تیم پیوند قلب عبارتند از: دکتر بابک شریف کاشانی، دکتر فرح نقاش زاده، که متخصصین نارسائی قلب می باشند .
۲٫ پیوند ریه: جراحی قلب این مرکز در انجام پیوند ریه دخالتی ندارد، بلکه در کنار تیم پیوند ریه که متشکل از جراحان توراکس می باشد در آماده سازی ریه برای پیوند، در اکموی بیماران در صورت نیاز و در صورت نیاز برای رفع مشکلات عروقی کمک میکند
۳٫ اکمو: فعالترین مرکز اکموی کشور که باعث نجات جان بسیاری از افراد شده است، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری است. کارگزاری اکمو توسط جراحان قلب و بیهوشی قلب انجام شده و بعد از انتقال به ICU تیمی مشترک از بیهوشی قلب، متخصصین ICU، قلب، عفونی، نفرولوژی، توانبخشی، تغذیه و یک تیم ورزیده پرستاری وظیفه ی مراقبت از بیمار را انجام میدهند.
۴٫ اندارترکتومی ریه: در بیماران آمبولی مزمن ریه با فشار خون ریوی، که تمام بیماران تا چندی پیش محکوم به مرک بودند با بهره گیری از تیم مشترک جراحی و بیهوشی قلب، نارسائی قلب، intervention، مراقبتهای ویژه با عمل پولمنونری اندارترکتومی و یا باز کردن عروق انتهائی ریه با تکنیک BPA از مرگ نجات پیدا میکنند. تا کنون ۹۰ عمل اندارترکتومی پولمونر در مرکز مسیح انجام شده است.

اسامی پزشکان تیم عبارتند از
۱٫ دکتر ضرغام حسین احمدی دانشیار جراحی قلب
۲٫ دکتر علیرضا جهانگیری فرد دانشیار بیهوشی قلب
۳٫ دکتر ناصرالدین جدبابایی استادیار جراحی قلب
۴٫ دکتر مهرزاد شریفی استادیار جراحی قلب
۵٫ دکتر علی خلیلی فلوشیپ بیهوشی قلب
۶٫ دکتر بابک شریف کاشانی دانشیار قلب (نارسائی قلب)
۷٫ دکتر فرح نقاش زاده استادیار نارسائی قلب
۸٫ دکتر ندا بهزادنیا دانشیار قلب (اکو کاردیوگرافی
۹٫ دکتر محمد کشمیری استادیار قلب
۱۰٫ دکتر بهزاد حاجی مرادی استادیار فوق تخصص قلب (متخصص داخلی، فوق تخصص قلب، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی)
۱۱٫ دکتر پیام طبرسی متخصص استاد عفونی
۱۲٫ دکتر مجید مرجانی متخصص دانشیار عفونی
۱۳٫ دکتر افشین منیری متخصص استادیار عفونی
۱۴٫ دکتر مهرداد بخشایش کرم دانشیار رادیولوژی
۱۵٫ دکتر بهروز فرزانگان استادیار مراقبت های ویژه
۱۶٫ دکتر محمدرضا هاشمیان استاد مراقبت های ویژه
۱۷٫ دکتر فرین رشید فرخی دانشیار نفرولوژی
۱۸٫ دکتر فاطمه یساری استادیار نفرولوژی
۱۹٫ دکتر مجید ملک محمد دانشیار ریه (آمبولی ریه)
۲۰٫ دکتر جلال حشمت نیاز استادیار ریه

تجربه و مهارت
با بهره گیری از کار تیمی مجرب ، در زمینه های زیر تجربه زیادی در مرکز وجود داشته و همواره بیماران مربوطه از سایر مناطق ایران مورد پذیرش قرار میگیرند
۱٫ بیماران پر خطر نارسائی کلیوی که تحت دیالیز قرار دارند برای اعمال جراحی قلب باز
۲٫ بیماران پرخطر ریوی جهت انجام اعمال جراحی قلب باز
۳٫ بیماران مبتلا به چند مشکل مزمن که باید تحت عمل جراحی قلب قرار گیرند.
۴٫ بیماران آمبولی حاد و مزمن ریه
۵٫ بیمارانی که قبلا عمل دریچه شده و بایستی مجددا تحت عمل جراحی قرار گیرند
۶٫ بیماریهای ریشه و قوس آئورت و دایسکشن آئورت
۷٫ بیماران نارسائی قلب و چند ارگان
۸٫ بیماران نارسائی قلب و ریه
افق های آینده
یکی از مشکلات بزرگ این واحد فقدان ساختار فیزیکی مناسب درخور شان بیماران می باشد. امید است با افتتاح قریب الوقوع ساختمان جدید پیوند و افزایش تخت ها و اتاق های عمل با بهره گیری از همکاران جوان جراح قلب این بخش به عنوان یکی از بخش های نمونه آموزشی و پژوهشی کشور در آمده و با ابتکار، نوآوری و ابداع بتواند مایه ی افتخار کشور و بشریت باشد.